Ruth Marthaförening

Bli en del av ruth marthaförening! 

Vill du bli en del av vår gemenskap? Fyll i länken med dina uppgifter, och skicka in. Längre instruktioner hittas längre ner. 

Som medlem i Ruth marthaförening får du: 

  • Föreningens medlemsbrev ett par gånger per år
  • Möjlighet att gå på medlemsevenemang 
  • Gå billigare/gratis på Ruths evenemang
  • Marthaförbundets tidning hem på posten 

Priset för att vara medlem i Ruth marthaförening är 42 € per kalenderår. Av denna summa går 30 € till Marthaförbundet som förbundsavgift, och resterande 12 € går till föreningen för diverse olika evenemang och administrativa kostnader. 

https://www.lyyti.fi/reg/Bli_martha_ok_9464/se

Så här går medlemsprocessen till: 

Kontaktuppgifter

Ruth marthaförening rf

ruthmarthaforening@gmail.com

Instagram: @ruthmarthaforening

Mia Salminen

Ordförande

 

Jenna Matintupa

Vice ordförande

   

Ann-Catrin Granroth

Sekreterare